Kumbabishekam Mandala Chandi Homam Moola Mandram – 2

12.2.08- Aabadhuthtaaraka Gaurivallabha mandram
Keem Gaurivallabha Swaahaa!
Ella aabhaththukalum, thadaigalum neengi, nirandhara jayam

13.2.08 – Sarvapaapahara bhava mandram
Om namoo bhagavathe sukshama samkthaayaa Sivooththamaaya
Eekanethraaya eegarudraayaa trimurththaye Sri Kantaayaa Sikandine
Om Hreem Nama: Sivaaya Swaahaa!
Anaithu papa doshangalum, anaachaara bhaadippum vilagudal

14.2.08 – Rashaaprada Gauri Siva Mandram
Thanmahesaaya vidmahe Vaakvisithdaaya deemahi
Thanna: Siva: Prachoodayaath!
Mahaadevyaicha vidmahe sarva sidyaicha deemahi
Thanno devi prachoodayaath swaahaa!
Seeraana udal nalam, mugappolivu, marumalarchi, arrogyam kududal.

15.2.08 – Mruth Sanjeevini Mandram
Om jum Sa: hamsa: aam paalaya paalaya
Sooham sa: jum om swaahaa!
Akaala abamruthyu bhayam neengal, ayul vruththi

16.2.08 – Panchadasee Siva Mandram
Om Sreem Hreem Kleem Om Haum
Hreem nama: Om Sreem Hreem ka ee ee la hreem namasivaaya
Hasa kahala hreem sakala hreem hasakala hreem
Hasa kahala hreem sahala hreem swaayaa!
Sakala kaarya siddhi, seyarkkariya seyal seidal, eetram

17.2.08 – Sudarshana Mandram
Om Kleem Krishnaaya Goovindhaaya Goopijana
Vallabhaaya paraaya parama purushaaya pramaathmane
Para karma manthra yanthra thanthra oaushada asthra sasththraani
Samhara samhara mruthyoor moochaya moochaya
Om namoo bhagavathe Mahaasudarshanaaya deepththre
Jwaalaa pareethaaya sarvadik shoobana karaaya
Humbhat brahmane paranjodhishe swaahaa!
Om kleem sahasraara humbhat swaahaa!
Seivinai, Sathrukkalin thollai, Vyaabaaraththadai neengudal, manasaanthai

18.2.09 – Sri Lakshmi Narasimha Mandram
Om Sreem hreem Jayalakshmi Priyaaya nithya pramudhitha sedase
Lakshmi sreerdaartham dehaaa sreem hreem nama: Swaahaa!
Panavaravu, Kadan nivaaranam, panappuzhakkkam, kudamba magizhchi

19.2.08 – Sudharshana Narasimha Mandram
Om Sahasraara jwaalaa varththine
Ksharoom hanahana hum swaahaa! Swaahaa!
Edirigalin thollai, vazhaku vyaajyam, kudumba, thozhil kuzhappangal neenga.

20.2.08 – Vaasudeva Mandram
Om namoo bhagavathe Vaasudevaaya
Mukththaaya paramaathmane viliththa jnaana dehaaya
Lakshmi Saanthaaya the nama: Swaahaa!
Varumai, Kileesam, Sandeham, theevinaigal agandru, emmai, marumai nalangal kozhikka

21.2.08 – Vishwarupa Mandram
Om namoo Bhagavathe Mahaa Vishnave
Vaasudevaaya Vishwarupa charanam
Bhavame prabavishnave nama: Swaahaa!
Chaturvidha purushaarthangal, manoobalam, Jayam, aasaigal purthi

22.2.08 – Gandharva raja mandram
Om Kleem raajan gandharvakaganaasraya
Chitraseenaa kanyaam prayachchame Swaahaa!
Thadai neengi thirumanam, Kudumba suzhnilaich sikkalgal nivarththi, Subha Kaariyangal palitha.