Kumbabishekam Mandala Chandi Homam Moola Mandram – 2

12.2.08- Aabadhuthtaaraka Gaurivallabha mandram
Keem Gaurivallabha Swaahaa!
Ella aabhaththukalum, thadaigalum neengi, nirandhara jayam

13.2.08 – Sarvapaapahara bhava mandram
Om namoo bhagavathe sukshama samkthaayaa Sivooththamaaya
Eekanethraaya eegarudraayaa trimurththaye Sri Kantaayaa Sikandine
Om Hreem Nama: Sivaaya Swaahaa!
Anaithu papa doshangalum, anaachaara bhaadippum vilagudal

14.2.08 – Rashaaprada Gauri Siva Mandram
Thanmahesaaya vidmahe Vaakvisithdaaya deemahi
Thanna: Siva: Prachoodayaath!
Mahaadevyaicha vidmahe sarva sidyaicha deemahi
Thanno devi prachoodayaath swaahaa!
Seeraana udal nalam, mugappolivu, marumalarchi, arrogyam kududal.

15.2.08 – Mruth Sanjeevini Mandram
Om jum Sa: hamsa: aam paalaya paalaya
Sooham sa: jum om swaahaa!
Akaala abamruthyu bhayam neengal, ayul vruththi

16.2.08 – Panchadasee Siva Mandram
Om Sreem Hreem Kleem Om Haum
Hreem nama: Om Sreem Hreem ka ee ee la hreem namasivaaya
Hasa kahala hreem sakala hreem hasakala hreem
Hasa kahala hreem sahala hreem swaayaa!
Sakala kaarya siddhi, seyarkkariya seyal seidal, eetram

17.2.08 – Sudarshana Mandram
Om Kleem Krishnaaya Goovindhaaya Goopijana
Vallabhaaya paraaya parama purushaaya pramaathmane
Para karma manthra yanthra thanthra oaushada asthra sasththraani
Samhara samhara mruthyoor moochaya moochaya
Om namoo bhagavathe Mahaasudarshanaaya deepththre
Jwaalaa pareethaaya sarvadik shoobana karaaya
Humbhat brahmane paranjodhishe swaahaa!
Om kleem sahasraara humbhat swaahaa!
Seivinai, Sathrukkalin thollai, Vyaabaaraththadai neengudal, manasaanthai

18.2.09 – Sri Lakshmi Narasimha Mandram
Om Sreem hreem Jayalakshmi Priyaaya nithya pramudhitha sedase
Lakshmi sreerdaartham dehaaa sreem hreem nama: Swaahaa!
Panavaravu, Kadan nivaaranam, panappuzhakkkam, kudamba magizhchi

19.2.08 – Sudharshana Narasimha Mandram
Om Sahasraara jwaalaa varththine
Ksharoom hanahana hum swaahaa! Swaahaa!
Edirigalin thollai, vazhaku vyaajyam, kudumba, thozhil kuzhappangal neenga.

20.2.08 – Vaasudeva Mandram
Om namoo bhagavathe Vaasudevaaya
Mukththaaya paramaathmane viliththa jnaana dehaaya
Lakshmi Saanthaaya the nama: Swaahaa!
Varumai, Kileesam, Sandeham, theevinaigal agandru, emmai, marumai nalangal kozhikka

21.2.08 – Vishwarupa Mandram
Om namoo Bhagavathe Mahaa Vishnave
Vaasudevaaya Vishwarupa charanam
Bhavame prabavishnave nama: Swaahaa!
Chaturvidha purushaarthangal, manoobalam, Jayam, aasaigal purthi

22.2.08 – Gandharva raja mandram
Om Kleem raajan gandharvakaganaasraya
Chitraseenaa kanyaam prayachchame Swaahaa!
Thadai neengi thirumanam, Kudumba suzhnilaich sikkalgal nivarththi, Subha Kaariyangal palitha.

Chennai Om Sri Skandasramam 20.1.2008 Kumbabishekam Mandala Chandi Homam Mula Mandiram

Chennai Om Sri Skandasramam 20.1.2008 Kumbabishekam Mandala Chandi Homam Mula Mandiram
21.1.08 – Sri Sakthi Panchakshari
Om Hreem Namasivaaya: Om Hreem Namasivaaya Swaahaa!!
Sakala yoogamum, bhoogamum, saubhaagyamum undaaga

22.1.08 – Sri Suddha Panchakshari
Om Namasivaaya: Om Namasivaaya Swaahaa!!
Manooratha ishta kaamyaartha abhilaashaigal niraiveera

23.1.08 – Sri Siva Astaakshari
Om Hreem Sreem Manasivaayaa: Om Hreem manasivaayaa Swaahaa!!
Sarva sathru, mruga, roogaa ubaadigal neenga

24.1.08 –Sri Siva Pancha Dasaakshari
Om Haum joom S:
Namoo bhagavathe tripuraandhakaaya
Hraam hrum Swaahaa Swaahaa!!
Asta aishwarya Prapthi

25.1.08 – Chidambara Pancha dasaakshari
Om Siva Siva Charanam Sivaanandham
Siva Siva Sivaaya Sivaaya nama om Swaahaa!
Jnaana Vairakkyam, Siva Kadaaksham

26.1.08 – Guru taaraka Pancha Dasaakshari
Om Haum Sivaaya Haum namaha: Swaahaa
Sakala Jana vaseekaranam, raajaanga vetri, devathaa preethi

27.1.08 – Mruthunjaya trayeeyashari
Om Haum Dhoom Swaahaa!
Akaala abamruthyu bhayam neengal, ayul vruththi

28.1.08 – Chidambara Sabanatana mulamandiram
Om Hreem Sreem Namasivaaya
Siva Siva Charanam Sivaanandam
Siva Sivaaya Sivaaya himavaanasya
Vaanasya visham chunyami
Vairandam saga swaahaa swaahaa!!
Anaithu papa dosha parihaaram raksha bandhanam

29.1.08- Neelakanta Mantram
Om nreem ta: neelakantaaya namaha:
Edirpaaraadha kodiya aabaththinindrum meelal, thavirththal.

30.1.08 – Maha Neelakanta Mantram
Om namoo bhagavathe neelakantaaya Mahaarudraaya
Kaalakuda visha bhakshanaaya proom nreem taha swaahaa!!

Bhuta preda pisaasha upadruvam sarvaarishtam nivaaranam

31.1.08 – Dhvani Manthram
Om Haum Sivaaya Sivaaya Haum namaha Swaahaa
Manashanti Sandhusti Sivaananda Anubhuti